دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی فیزیک و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16728 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16729 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16730 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16731 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16732 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
16733 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16734 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16735 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16736 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16737 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16738 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16739 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16740 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16742 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16743 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
16744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16745 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16746 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16747 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16749 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16751 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16752 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16753 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16754 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16755 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16756 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16757 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16758 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16760 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16761 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16762 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16763 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16764 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16765 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16766 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16767 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16768 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16769 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16772 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16773 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16774 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16775 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16776 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16777 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16778 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16779 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16783 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16784 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16785 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16786 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16787 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16788 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16789 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16790 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16791 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16792 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16793 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16794 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16795 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16796 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16797 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16798 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16799 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16800 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16801 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16802 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16804 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16805 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16806 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16807 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16809 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16810 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16811 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16812 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16813 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16814 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16825 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16827 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16828 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16829 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16830 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16831 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16832 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16833 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16834 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16835 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16836 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16837 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16838 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16839 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16840 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16816 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16817 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16818 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16819 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16820 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16821 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16822 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16823 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16824 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول