دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی الی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16843 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16844 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16846 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
16847 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16848 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16849 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16850 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16851 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16852 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16853 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16854 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16856 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16857 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
16858 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16860 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16861 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16862 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16863 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16864 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16865 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
16866 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16867 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16868 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16869 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16870 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16871 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16872 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16873 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16874 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری نو
16875 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16876 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16877 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16878 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16879 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16880 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16881 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
16882 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16883 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16884 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16885 روزانه دانشگاه قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16887 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16888 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16889 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16890 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16891 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16892 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16893 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16894 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16895 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16896 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16921 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16922 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16923 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16924 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16927 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16928 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16929 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16930 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16931 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16932 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16933 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16934 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16935 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16937 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16938 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16939 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16940 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16941 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16943 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16944 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16945 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16946 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16947 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16948 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16949 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16950 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16951 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16952 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16953 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16970 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16972 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16973 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16974 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16975 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16976 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16977 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16978 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16979 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16980 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16981 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16982 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه