برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی معدنی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17029 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17030 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17031 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17033 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17035 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17038 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17040 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17041 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17042 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17043 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17044 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17045 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17046 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17048 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17050 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17052 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17058 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17061 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17062 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
17063 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17064 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17065 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17066 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17071 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17072 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17073 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17076 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17077 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17080 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17081 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17082 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17083 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17084 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17085 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17086 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17087 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17088 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17089 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17090 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17091 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17092 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17093 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17094 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17095 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17097 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17098 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17099 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17110 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17115 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17116 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17120 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17121 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17122 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17100 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17101 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17102 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17103 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17104 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17105 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17106 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17107 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17108 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه