دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی تجزیه و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17123 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17125 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17126 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17127 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17130 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17132 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17133 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17136 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17138 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17140 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17141 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17142 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17143 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17144 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17145 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17146 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17147 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17149 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17150 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17151 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17156 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17158 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17160 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17161 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17162 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17163 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17168 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17169 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17171 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17172 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17173 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17174 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17175 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17176 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17177 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17178 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17179 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17180 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17181 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17182 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17183 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17184 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17185 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17186 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17188 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17193 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17194 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17195 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17196 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17197 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17198 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17200 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17201 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17202 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17203 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17204 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17205 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17206 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17207 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17208 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17209 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17210 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17211 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17212 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17213 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17214 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول