برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی تجزیه و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17123 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17125 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17126 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17127 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17130 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17132 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17133 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17136 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17138 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17140 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17141 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17142 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17143 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17144 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17145 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17146 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17147 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17149 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17150 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17151 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17156 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17158 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17160 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17161 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17162 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17163 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17168 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17169 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17171 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17172 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17173 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17174 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17175 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17176 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17177 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17178 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17179 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17180 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17181 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17182 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17183 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17184 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17185 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17186 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17188 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17193 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17194 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17195 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17196 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17197 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17198 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17200 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17201 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17202 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17203 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17204 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17205 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17206 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17207 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17208 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17209 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17210 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17211 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17212 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17213 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17214 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول