دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بوم شناسی دریا و در رشته زیست شناسی دریا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1216 - زیست شناسی دریا (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19154 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19155 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19156 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19157 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19161 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19162 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19163 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول