دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سازه و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21039 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21040 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21041 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل واحد فنی و مهندسی خوی) آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21042 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21043 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21044 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21045 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21046 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21047 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21048 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21049 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21050 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21051 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21052 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21054 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21055 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
21056 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21057 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21058 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21060 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21061 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21063 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21064 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21065 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21067 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21068 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21069 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21070 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21071 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21073 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21076 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21077 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21078 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21079 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
21080 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21081 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21082 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
21083 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21084 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21085 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21088 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21089 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21090 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21091 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21092 روزانه دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21093 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21094 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21095 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21096 روزانه دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21327 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21328 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21329 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21330 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21331 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21332 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21333 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21334 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21335 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21336 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21337 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21338 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21339 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21340 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21341 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21342 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21344 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21352 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21354 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21355 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21356 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21357 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21358 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21359 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21360 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21362 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21363 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21364 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21609 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21536 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21537 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21538 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21539 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21540 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21541 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21542 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21543 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21545 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21546 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21547 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21548 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21549 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21550 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21551 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21552 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21553 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21554 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21555 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21556 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21618 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21619 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21629 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول