دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی و در رشته 1303 - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23859 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23860 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23861 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23862 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23863 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23864 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23865 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23866 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23867 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23868 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23869 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23870 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23871 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23872 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23873 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23874 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23875 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23876 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23877 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23878 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23879 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23880 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23882 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23883 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23884 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23885 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23886 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23887 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23888 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23889 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23890 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23891 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23892 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23893 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23894 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23895 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23896 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23897 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23899 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23900 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23901 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23902 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23903 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23904 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23905 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23906 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23907 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23908 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23909 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23910 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23911 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23912 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23913 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23914 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه