دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و در رشته 1303 - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی گیاهان زراعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23915 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23916 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23917 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23918 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23919 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23920 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23922 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23923 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23924 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23925 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23926 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23927 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23928 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23929 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23930 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23931 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23932 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23933 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23934 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23935 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23936 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23937 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23938 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23939 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23940 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23941 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23942 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23943 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23944 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23945 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23946 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23947 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23948 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23949 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23950 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23951 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23952 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23953 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23954 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23955 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23956 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23957 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23958 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23961 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23962 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23963 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23964 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23965 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23966 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23967 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23968 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23969 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23970 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23972 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23973 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23974 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه