برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش توسعه روستایی و در رشته توسعه روستایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1325 - توسعه روستایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25570 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25571 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25572 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25573 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25574 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25576 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25577 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25578 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25581 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25582 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25583 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25585 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25586 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25587 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25588 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25589 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25590 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25591 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25592 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25594 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25595 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25596 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25597 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25598 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25601 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25599 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25600 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول