دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سینما و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25997 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25998 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25999 روزانه دانشگاه تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26000 روزانه دانشگاه هنر تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26001 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26002 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26003 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26004 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26005 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26006 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول