دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه هنر - تهران و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد. 2) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد. 3) دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانه و نوبت دوم (شبانه) ندارد. 4) دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي باشند. 5) دانشجوياني كه موظف به گذراندن دروس پيش نياز طبق تشخيص گروه مي باشند، مي بايست شهريه دروس پيش نياز كمبود و جبراني خود را پرداخت نمايند. 6) كليه دانشجويان كارشناسي علي الخصوص دانشجويان نمايش و موسيقي پس از پذيرش براي تغيير رشته بايد حداقل نمره قبولي را در كد رشته مورد تقاضا در آزمون ورودي كسب كرده باشند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14145 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 10
14146 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14147 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 10
14148 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 28
14149 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14150 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 12
14151 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 10
14152 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 12
14153 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 10
14154 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 12
14155 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 12
14156 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 12
14157 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 10
14158 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 5
14159 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 4
14160 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 5
14161 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 14
14162 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14163 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 5
14164 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 5
14165 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 5
14166 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 4
14167 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 5
14168 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 8
14169 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 8
14170 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید