دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان سمنان و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14047 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 50
14048 روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 50
14058 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14059 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 40
14060 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 30
14061 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 20
14062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 30
14063 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 45
14064 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 30
14065 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14049 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 20
14050 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 20
14066 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14068 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 15
14069 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 15
14070 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 25
14071 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 15
14072 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 15
14073 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
30355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا سوابق زن و مرد 100
30358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
40455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 50
40456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 50
40458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید