دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان کرمان و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14089 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون زن و مرد 50
14090 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 50
14091 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 30
14092 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
14096 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا سوابق زن و مرد 45
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 25
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
30386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس صرفا سوابق زن 60
30387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 60
40472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 50
40473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18212 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18213 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور)دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) مخصوص داوطلبان بومی جنوب استان کرمان (شهرستانهای جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)

نظر خود را بنویسید