دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان مازندران و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14123 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14124 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 15
14127 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 50
14125 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14126 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 10
14128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 40
30394 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
49020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردانی علمی - کاربردی طراحی پوشاک صرفا سوابق زن و مرد 100
30397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی صرفا سوابق زن و مرد 60
30403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما صرفا سوابق زن و مرد 60
30407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 60
30408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60
30409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس صرفا سوابق زن و مرد 60
30410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا سوابق زن و مرد 60
30411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا سوابق زن و مرد 60
30413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه صرفا سوابق زن و مرد 60
30419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون صرفا سوابق زن و مرد 60
30421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی صرفا سوابق زن و مرد 60
40477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 50
40478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 80
40479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80

نظر خود را بنویسید