دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14208 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
14209 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
14012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 7
14013 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 7
14014 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه با آزمون زن 7
14015 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی با آزمون زن 5
14016 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس با آزمون زن 7
14017 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن 6
14018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 9
14028 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14029 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 10
14030 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش صرفا سوابق زن و مرد 10
14031 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 10
14046 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 14
14049 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 20
14050 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 20
14054 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون زن و مرد 15
14055 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14056 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 20
14066 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 25
14067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14068 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 15
14069 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 15
14070 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون زن و مرد 25
14071 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون زن و مرد 15
14072 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 15
14073 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون زن و مرد 15
14078 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون زن و مرد 20
14079 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 10
14085 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 5
14086 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14088 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش صرفا سوابق زن و مرد 5
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون زن و مرد 25
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون زن و مرد 20
14104 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون زن و مرد 12 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14105 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون زن و مرد 15 (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان
14111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 6
14112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 12
14113 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون زن و مرد 12
14117 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14121 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14122 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14125 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 15
14126 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 10
14128 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 40
14137 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 10
14138 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی با آزمون زن و مرد 8
14139 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 10
14140 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون زن و مرد 10
14144 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14158 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون زن و مرد 5
14159 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 4
14160 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون زن و مرد 5
14161 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 14
14162 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون زن و مرد 5
14163 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون زن و مرد 5
14164 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون زن و مرد 5
14165 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون زن و مرد 5
14166 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون زن و مرد 4
14167 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون زن و مرد 5
14168 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون زن و مرد 8
14169 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 8
14170 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون زن و مرد 5
14174 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون زن و مرد 3
14175 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون زن و مرد 5
14176 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون زن و مرد 8
14142 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان صنایع دستی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید