دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه علوم اجتماعی

1 - مردم شناسی

2 - جمعیت شناسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11911 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی زن / مرد 1
11907 2 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی زن / مرد 6
11909 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی زن / مرد 8
11912 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی زن / مرد 4
11913 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی زن / مرد 4
11906 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی زن / مرد 3
11908 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
11910 2 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی زن / مرد 6
11914 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی زن / مرد 2
11915 2 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11916 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی زن / مرد 20

3 - جامعه شناسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11923 3 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 6
11943 3 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 2
11959 3 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 10
11970 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی زن / مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه
11955 3 نوبت دوم پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 2
11945 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 5
11922 3 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی زن / مرد 5
11931 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 12
11918 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 5
11930 3 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
11949 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 8
11924 3 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 6
11919 3 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی زن 9 فقط زن
11921 3 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 8
11941 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 2
11927 3 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
11920 3 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 4
11933 3 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 8
11934 3 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 7
11938 3 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 16 شرایط در انتهای دفترچه
11929 3 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 10
11917 3 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 20
11928 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی زن / مرد 5
11925 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 6
11944 3 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 5
11947 3 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
11932 3 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی زن / مرد 15
11935 3 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی زن / مرد 15
11936 3 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی زن / مرد 8
11950 3 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی زن / مرد 8
11954 3 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
11926 3 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 21
11953 3 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی زن / مرد 4
11962 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی زن / مرد 20
11951 3 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 4
11946 3 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 10
11937 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 5
11952 3 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی زن / مرد 5
11940 3 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 5
11948 3 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی زن / مرد 2
11964 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 20
11957 3 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی زن / مرد 6
11963 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی زن / مرد 20
11969 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 20
11967 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی زن / مرد 20
11958 3 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 6
11965 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی زن / مرد 20
11968 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 20
11961 3 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11960 3 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11956 3 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11971 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین جامعه شناسی زن / مرد 20
11972 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی زن / مرد 20
11942 3 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی زن 3 فقط زن
11966 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 20
11939 3 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی زن / مرد 3

4 - پژوهش علوم اجتماعی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11977 4 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 6
11982 4 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 8
11987 4 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 2
11988 4 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 2
11994 4 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 4
11999 4 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11990 4 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 5
11980 4 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 7
11992 4 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 1
11981 4 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 8
11993 4 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 2
11979 4 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 6
11973 4 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی زن 16 فقط زن
11974 4 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 4
11986 4 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی زن 8 فقط زن
11976 4 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 8
11985 4 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 12
11983 4 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 5
11989 4 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 5
11995 4 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 3
11996 4 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 5
11978 4 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 10
11984 4 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 10
11975 4 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 11
11991 4 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 2
11998 4 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 6
11997 4 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12001 4 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 20
12000 4 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 20
12002 4 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان پژوهش علوم اجتماعی زن / مرد 20

5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی

6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12024 6 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12011 6 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی زن / مرد 12
12016 6 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی زن / مرد 8
12012 6 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی زن / مرد 6
12010 6 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی زن / مرد 10
12009 6 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی زن / مرد 10
12017 6 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی زن / مرد 3
12018 6 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی زن / مرد 20 آموزش محور
12019 6 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی زن 20 آموزش محور - فقط زن
12015 6 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی زن / مرد 5
12022 6 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی زن / مرد 20 با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
12020 6 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی زن / مرد 20
12021 6 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی زن / مرد 20
12023 6 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12014 6 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت راهبردی فرهنگ مرد 12 پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12013 6 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت راهبردی فرهنگ زن 8 پذیرش دانشجو در این رشته فقط از شاغلین رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن

7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت

8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12042 8 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه محلی گرایش شهری زن / مرد 4
12035 8 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری زن / مرد 4
12036 8 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی زن / مرد 4
12033 8 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای زن / مرد 12
12032 8 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
12037 8 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای زن / مرد 8
12039 8 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری زن / مرد 4
12040 8 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی زن / مرد 4
12043 8 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی زن / مرد 20
12045 8 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان گردشگری مذهبی زن / مرد 20
12044 8 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی زن / مرد 20
12041 8 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12034 8 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری زن 11 فقط زن
12038 8 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری زن 5 فقط زن

9 - برنامه ریزی گردشگری

10 - دانش اجتماعی مسلمین

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12050 10 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه
12052 10 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
12053 10 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12049 10 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین زن / مرد 5
12051 10 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین زن / مرد 4

11 - فلسفه علوم اجتماعی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12054 11 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی زن / مرد 6
12056 11 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12055 11 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی زن / مرد 4