دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه زبان انگلیسی

1 - آموزش زبان انگلیسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13255 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13253 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
13258 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13289 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 15 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
13302 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 2
13334 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13360 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13290 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان به کمک فناوری زن 8 فقط زن
13325 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان به کمک فناوری زن 4 فقط زن
13300 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 2
13254 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13273 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 14
13267 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13246 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13274 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9
13313 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13309 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 1
13275 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13247 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی زن 9 فقط زن
13271 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13270 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه
13252 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13293 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13314 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13294 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی زن 4 فقط زن
13282 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 7
13268 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 15
13280 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 14
13315 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13311 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13251 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13278 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13318 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13245 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 7
13260 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 7
13297 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13250 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9
13298 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13317 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13266 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13281 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13283 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 14
13316 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13269 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 12
13276 1 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13292 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13279 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 16
13265 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 12
13262 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13257 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13244 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 12
13277 1 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی مرد 10 فقط مرد
13305 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 2
13319 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13310 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13263 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13288 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13296 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 1
13284 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13249 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 18
13291 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 1
13256 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 15
13248 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 15
13272 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 30
13333 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 2
13332 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13301 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13287 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 7
13320 1 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13324 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13308 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3
13306 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13295 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13312 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13264 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 16
13353 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13259 1 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9
13344 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13261 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13335 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13307 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8
13345 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13286 1 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13326 1 مجازی دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13341 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13303 1 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6
13346 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13340 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13304 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 4
13336 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13322 1 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13330 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13367 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی زن 15 فقط زن
13342 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13337 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13327 1 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13338 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13356 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13331 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13350 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13343 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13369 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13362 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13372 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان به کمک فناوری زن / مرد 20
13358 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13347 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13357 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13328 1 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13339 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13349 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13348 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13361 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13351 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13366 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13329 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13352 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13354 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13365 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13363 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13371 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13355 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی مرد 15 فقط مرد
13359 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13370 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13368 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13364 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 20
13285 1 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 10
13299 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 9
13321 1 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 5
13323 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی زن / مرد 3

2 - زبان و ادبیات انگلیسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13378 2 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13380 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 8
13381 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13383 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13390 2 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 8
13403 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2
13405 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 1
13409 2 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2
13412 2 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13401 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2
13386 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
13376 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن 8 فقط زن
13399 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن 4 فقط زن
13388 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13377 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13391 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 10
13408 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13400 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 3
13410 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13374 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13385 2 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 10
13382 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 8
13379 2 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 7
13392 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 6
13389 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 19
13397 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 1
13406 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 3
13404 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13402 2 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 3
13395 2 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13394 2 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 15
13415 2 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5
13416 2 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2
13417 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13426 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13419 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13414 2 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13418 2 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13421 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13429 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن 15 فقط زن
13431 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13427 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13422 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13425 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13423 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13424 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 40 آموزش محور
13428 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20
13430 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13373 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 9
13375 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13384 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 10
13387 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 7
13393 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 6
13396 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 1
13398 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 1
13407 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 4
13411 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 3
13413 2 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 2
13420 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی زن / مرد 20

3 - مترجمی زبان انگلیسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13437 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 12
13434 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 5
13441 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 2
13444 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 8
13432 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 5
13438 3 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 4
13435 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 3
13436 3 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 4
13439 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 4
13445 3 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 4
13433 3 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 12
13440 3 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 2