دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه حسابداری

1 - حسابداری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14537 1 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 8
14539 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران حسابداری مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
14561 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 2
14571 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم حسابداری زن 3 فقط زن
14572 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم حسابداری مرد 3 فقط مرد
14581 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1
14701 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری زن / مرد 20
14548 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 8
14545 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 5
14535 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری زن / مرد 3
14536 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
14563 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 6
14569 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
14531 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری زن 14 فقط زن
14568 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 1
14540 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
14547 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
14530 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
14538 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
14558 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
14549 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 8
14534 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 8
14559 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری زن 7 فقط زن
14564 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
14556 1 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 6
14554 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 13
14533 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 6
14562 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 4
14541 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 16
14542 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 15
14529 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 8
14575 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 9
14566 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 10
14550 1 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14546 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 5
14551 1 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری مرد 10 فقط مرد
14570 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 3
14544 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 15
14552 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 20
14553 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 8
14577 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 2
14573 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 9
14555 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 5
14532 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14557 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 3
14543 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 18
14583 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حسابداری زن / مرد 8
14560 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن 4 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14567 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 9
14574 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 8
14615 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن / مرد 20
14605 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن / مرد 20
14594 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری زن / مرد 20
14588 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14587 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14595 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری زن / مرد 20
14579 1 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14578 1 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
14596 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14591 1 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14690 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری زن 15 فقط زن
14598 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری زن / مرد 20
14602 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14592 1 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14607 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
14691 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
14580 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14613 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 20
14597 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری زن / مرد 20
14612 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 20
14610 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14609 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری مرد 15 فقط مرد
14593 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری زن / مرد 20
14695 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 20
14617 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 20
14600 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری زن / مرد 20
14599 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان حسابداری زن / مرد 20
14586 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14611 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14603 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14606 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری زن / مرد 20
14649 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 20
14702 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14637 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 20
14722 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14585 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14658 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 20
14604 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14659 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14626 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری زن / مرد 20
14614 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن / مرد 20
14634 1 غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری زن / مرد 20
14706 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 20
14601 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری زن / مرد 40 آموزش محور
14712 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14687 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14619 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 20
14616 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری زن / مرد 20
14661 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 15 فقط مرد
14645 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 20
14668 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 20
14672 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
14688 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری زن / مرد 20
14679 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری زن / مرد 20
14660 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 15 فقط زن
14675 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 20
14670 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری زن / مرد 20
14639 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری زن / مرد 20
14674 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 20
14719 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری زن / مرد 20
14715 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14631 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14694 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 20
14682 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14692 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14624 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن / مرد 20
14620 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 20
14636 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 20
14717 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 20
14697 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14662 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14630 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 20
14644 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری زن / مرد 20
14705 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14677 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 20
14683 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حسابداری زن / مرد 20
14708 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 20
14625 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14693 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری زن / مرد 20
14641 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری زن / مرد 20
14627 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری زن / مرد 20
14608 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری زن / مرد 20
14703 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری زن / مرد 20
14666 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 20
14700 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14721 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14686 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 20
14643 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری زن / مرد 20
14676 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری زن / مرد 20
14669 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14638 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14714 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 20
14713 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری زن / مرد 20
14647 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج البرز حسابداری زن 20 فقط زن
14635 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری زن / مرد 20
14667 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 20
14623 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری زن / مرد 20
14681 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری زن / مرد 20
14653 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14711 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابداری زن / مرد 20
14680 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14671 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری زن / مرد 20
14648 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری زن / مرد 20
14673 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14651 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری زن / مرد 20
14618 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری زن / مرد 20
14633 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 20
14698 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری زن / مرد 20
14685 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 20
14621 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری زن / مرد 20
14678 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری زن / مرد 20
14710 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14622 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری زن / مرد 20
14655 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری زن / مرد 20
14720 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 20
14654 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 20
14657 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری زن / مرد 20
14665 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14640 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 20
14632 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس حسابداری زن / مرد 20
14689 1 غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری زن 20 فقط زن
14656 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری زن / مرد 20
14650 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری زن / مرد 20
14716 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری زن / مرد 20
14642 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری زن / مرد 20
14663 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 20
14646 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری زن / مرد 20
14699 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14707 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری زن / مرد 20
14718 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری زن / مرد 20
14629 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 20
14684 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری زن / مرد 20
14696 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری زن / مرد 20
14628 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری زن / مرد 20
14704 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 20
14664 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری زن / مرد 20
14709 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران حسابداری زن / مرد 20
14652 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 20
14565 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
14576 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 2
14582 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14584 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14589 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری مرد 10 فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14590 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن

2 - حسابرسی