دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

شیمی

1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16855 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 7
16832 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
16856 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
16858 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 6 نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن در انتهای دفترچه
16892 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک زن / مرد 7
16905 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک زن / مرد 4
16876 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی زن / مرد 15 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
16877 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش شیمی مرد 15 در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
16878 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی زن 15 در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
16835 1 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 8
16852 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 4
16847 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 9
16833 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
16834 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک زن / مرد 2
16860 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 3 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
16859 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 4
16853 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 5
16861 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 9
16887 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 4
16896 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 2
16851 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 9
16850 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی فیزیک زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
16824 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 6
16830 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 11
16893 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 1
16828 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک زن / مرد 6
16857 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی فیزیک زن / مرد 7
16900 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 1
16825 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک زن 8 فقط زن
16866 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک زن / مرد 13
16899 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 3
16841 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک زن / مرد 5
16897 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 5
16882 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 2
16827 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک زن / مرد 10
16868 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 9
16883 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک زن 4 فقط زن
16895 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 7
16885 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 7
16848 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک زن / مرد 5
16843 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک زن / مرد 12
16903 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 3
16884 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک زن / مرد 3
16831 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی فیزیک زن / مرد 6
16846 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک زن / مرد 13
16836 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
16849 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 6
16823 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک زن / مرد 10
16867 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک زن / مرد 12
16902 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک زن / مرد 2
16873 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک زن / مرد 11
16871 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی فیزیک زن / مرد 20
16822 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک زن / مرد 8
16888 1 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 3
16837 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 12
16880 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک زن / مرد 1
16865 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک زن / مرد 6
16869 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک زن / مرد 10
16870 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 7
16821 1 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک زن / مرد 15
16907 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک زن / مرد 4
16872 1 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 20
16863 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16829 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک زن / مرد 16
16894 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 2
16862 1 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک مرد 10 فقط مرد
16844 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 15
16875 1 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک زن / مرد 10
16879 1 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک زن / مرد 5
16904 1 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک زن / مرد 5
16845 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک زن / مرد 14
16826 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک زن / مرد 7
16840 1 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 9
16854 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 12
16891 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 5
16842 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک زن / مرد 10
16906 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک زن / مرد 4
16864 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16838 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک زن / مرد 7
16889 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک زن / مرد 4
16898 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 4
16874 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک زن / مرد 8
16901 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 4
16890 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک زن / مرد 5
16881 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک زن / مرد 3
16921 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک زن / مرد 8
16920 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک زن / مرد 8
16932 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16918 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 10
16924 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک زن / مرد 8
16926 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16923 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک زن / مرد 10
16917 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک زن / مرد 8
16922 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16933 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک زن / مرد 8
16928 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 8
16929 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 8
16930 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک زن / مرد 10
16919 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16931 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک زن / مرد 10
16927 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 8
16925 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک زن / مرد 8
16913 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16912 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16914 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16909 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک زن / مرد 11 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16916 1 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16934 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی فیزیک زن / مرد 20
16915 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16910 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16911 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16839 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی فیزیک زن / مرد 8
16886 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک زن / مرد 6
16908 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی زن / مرد 15

2 - شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17022 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی زن / مرد 2
17032 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی زن / مرد 8
17048 2 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی زن / مرد 6
16954 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی زن / مرد 5
17062 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیتوشیمی زن / مرد 4
16994 2 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر زن / مرد 3
16995 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی پلیمر زن / مرد 5
16999 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی پلیمر زن / مرد 12
17077 2 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز شیمی پلیمر زن / مرد 3
17009 2 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی دارویی زن / مرد 6
17060 2 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی دارویی زن / مرد 3
17019 2 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته شیمی آلی زن / مرد 5
16972 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
16971 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 6
16948 2 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی زن / مرد 5
16961 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 8
17006 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی زن / مرد 5
16998 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر زن / مرد 5
17014 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی زن / مرد 5
16947 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
16946 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی زن / مرد 3
17007 2 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی زن / مرد 2
16969 2 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 4
17052 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر زن / مرد 2
17058 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی زن / مرد 1
17054 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر زن / مرد 1
16967 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری نو
16966 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 4
17026 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی زن / مرد 2
17063 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی زن / مرد 1
17059 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی زن / مرد 1
17001 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر زن / مرد 12
16978 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی الی زن / مرد 3 با همکاری پژوهشگاه مواد وانرژی
16977 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی الی زن / مرد 9
17033 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 1
16992 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر زن / مرد 4
16979 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی زن / مرد 10
17008 2 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی زن / مرد 9
16952 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی الی زن / مرد 9
17055 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر زن / مرد 1
17036 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 2
17038 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی زن / مرد 4
16938 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی زن 9 فقط زن
16937 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی زن / مرد 8
17044 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شیمی الی زن / مرد 7
16985 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی زن / مرد 14 .
17004 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر زن / مرد 4
16964 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی الی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
17000 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
16965 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی زن / مرد 10
16993 2 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر زن / مرد 5
17005 2 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی زن / مرد 7
16941 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی زن / مرد 12
17051 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر زن / مرد 2
16949 2 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
17023 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی زن 4 فقط زن
16943 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی زن / مرد 11
17045 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی زن / مرد 1
17012 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی زن / مرد 4
16962 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی زن / مرد 12
16974 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی زن / مرد 5 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن خواهند آمد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17025 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی زن / مرد 8
16935 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی زن / مرد 10
17015 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی زن / مرد 8
16997 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر زن / مرد 7
17003 2 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر زن / مرد 3
17035 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی زن / مرد 8
16960 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی زن / مرد 7
17016 2 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی زن / مرد 8
16945 2 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی الی زن / مرد 10
16984 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی زن / مرد 10
16980 2 روزانه دانشگاه قم قم شیمی الی زن 7 فقط زن
17002 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر زن / مرد 6
16976 2 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی زن / مرد 6
16950 2 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی زن / مرد 15
16940 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی زن / مرد 5
17053 2 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر زن / مرد 1
16981 2 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی زن / مرد 9
16944 2 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی زن / مرد 4
16991 2 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی زن / مرد 12
17017 2 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی زن / مرد 8
17061 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی زن / مرد 2
16975 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی زن / مرد 6 خواهند آمد - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
17065 2 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی زن / مرد 4
16989 2 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی الی زن / مرد 6
16983 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی زن / مرد 18 .