دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته آمار

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آمار

1 - مجموعه آمار

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18246 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 7
18274 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی زن / مرد 18 تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل
18296 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی زن / مرد 12 تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل
18275 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم داده ها زن / مرد 7
18278 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم داده ها زن / مرد 13
18297 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم داده ها زن / مرد 1
18273 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی زن / مرد 8
18245 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه.
18277 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علم داده ها زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
18276 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علم داده ها زن / مرد 5 .
18244 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی زن / مرد 4
18258 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 7
18255 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 9
18261 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 8
18295 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی زن / مرد 1
18262 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 9
18259 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 4
18263 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 19
18239 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی زن / مرد 12
18282 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 3
18240 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی زن 16 فقط زن
18286 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 1
18287 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 3
18266 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی زن / مرد 16
18256 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار ریاضی زن / مرد 15
18243 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی زن / مرد 14
18257 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار ریاضی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
18241 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار ریاضی زن / مرد 12
18288 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 2
18264 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار ریاضی زن / مرد 14
18280 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آمار ریاضی زن 4 فقط زن
18289 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 4
18248 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی زن / مرد 13
18272 1 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی زن / مرد 9
18251 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار ریاضی زن / مرد 19
18270 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آمار ریاضی زن / مرد 20
18252 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی زن / مرد 15
18250 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار ریاضی زن / مرد 8
18267 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار ریاضی زن / مرد 4
18254 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار ریاضی زن / مرد 15
18271 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی زن / مرد 12
18265 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی زن / مرد 18
18260 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی زن / مرد 5
18247 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 6
18242 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار ریاضی زن / مرد 13
18253 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی زن / مرد 20
18281 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی زن / مرد 10
18305 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18279 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی زن / مرد 4
18268 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی زن / مرد 14
18269 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار ریاضی زن / مرد 6
18301 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی زن / مرد 10
18300 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار ریاضی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18283 1 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 2
18284 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار ریاضی زن / مرد 5
18285 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار ریاضی زن / مرد 10
18290 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار ریاضی زن / مرد 6
18291 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار ریاضی زن / مرد 5
18292 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی زن / مرد 8
18293 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار ریاضی زن / مرد 4
18294 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار ریاضی زن / مرد 3
18298 1 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18299 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار ریاضی زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18302 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18306 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی زن / مرد 10
18307 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی زن / مرد 10
18308 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 10
18309 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 10
18310 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی زن / مرد 10
18311 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی زن / مرد 10
18312 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18313 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18314 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18315 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18316 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18317 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس آمار ریاضی زن / مرد 40 آموزش محور
18319 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آمار ریاضی زن / مرد 20
18318 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین آمار ریاضی زن / مرد 20
18249 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آمار ریاضی زن / مرد 6
18303 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی زن / مرد 3
18304 1 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار ریاضی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

2 - آمار اجتماعي و اقتصادي

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18327 2 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 15
18333 2 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 1
18326 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 12
18323 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 9
18330 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 1
18320 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 7
18325 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 8
18324 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 15
18328 2 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 11
18331 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 3
18322 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 7
18321 2 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 8
18332 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 4
18334 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18329 2 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی زن / مرد 4