دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مهندسی صنایع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مهندسی صنایع

1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20801 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 14
20791 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20830 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20832 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20844 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها مرد 10 فقط مرد
20845 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها زن 10 فقط زن
20860 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20865 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20816 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کیفیت و بهره وری زن / مرد 6 .
20817 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کیفیت و بهره وری زن / مرد 6 فاقد خوابگاه.
20818 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کیفیت و بهره وری زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20849 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کیفیت و بهره وری زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20867 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران کیفیت و بهره وری زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20839 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
20790 1 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 18 توضیحات در انتهای دفترچه.
20822 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی زن / مرد 1
20829 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 9 توضیحات در انتهای دفترچه
20799 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 7
20805 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 14 .
20786 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 7 فاقد خوابگاه
20785 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20837 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3
20842 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 9 .
20851 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20852 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20814 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 5
20812 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 8
20813 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 7 فاقد خوابگاه
20847 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 1
20800 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 9
20838 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20821 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن زن / مرد 7
20820 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن / مرد 9 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن.
20797 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 10
20781 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 4
20835 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 4
20806 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 15
20824 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 1
20782 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها زن 20 فقط زن
20819 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی زن / مرد 4
20850 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی زن / مرد 1
20788 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها زن / مرد 7
20843 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 1
20794 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه
20825 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها زن 20 فقط زن
20828 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها زن / مرد 5
20833 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
20802 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20811 1 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20784 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 7
20804 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20803 1 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
20808 1 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20807 1 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها مرد 10 فقط مرد
20792 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20787 1 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20796 1 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20780 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 9
20795 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20798 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 14
20789 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20783 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20809 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20810 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 16
20793 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 16
20836 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20827 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3
20846 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3
20826 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3
20841 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6
20840 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
20831 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 10
20834 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 4
20823 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 3
20815 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت زن / مرد 5
20848 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت زن / مرد 3
20856 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستمها زن / مرد 7
20861 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20866 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت زن / مرد 3
20868 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20855 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20862 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20858 1 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20896 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
20895 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20880 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20873 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20890 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20897 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها زن 15 فقط زن
20901 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20878 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20894 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20886 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20900 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20885 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20874 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20891 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20899 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20875 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
20903 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت زن / مرد 20
20876 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20887 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20893 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20906 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی زن / مرد 20
20905 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران کیفیت و بهره وری زن / مرد 20
20882 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20 .
20892 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20879 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20877 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20884 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20881 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20883 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20898 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20889 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
20904 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری زن / مرد 20
20888 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20902 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20
20859 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20857 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20863 1 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20870 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20869 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20871 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها زن / مرد 8
20853 1 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 40 آموزش محور - محل تحصیل تهران
20854 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 40 آموزش محور
20907 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 40 آموزش محور
20872 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها زن / مرد 15 آموزش محور
20864 1 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

2 - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20919 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 6
20924 2 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های محیط زیست زن / مرد 3
20935 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های محیط زیست زن / مرد 1
20927 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان زن / مرد 5 محل تحصیل تهران دانشکده اقتصاد
20928 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان زن / مرد 6
20911 2 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 8
20926 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 5
20917 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 5
20920 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 12
20909 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان زن / مرد 9
20910 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان زن / مرد 7 فاقد خوابگاه
20930 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 1
20932 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 4
20918 2 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
20913 2 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
20914 2 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای کلان زن / مرد 20 محل تحصیل تهران دانشکده اقتصاد
20916 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان زن / مرد 8
20922 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان زن / مرد 6
20923 2 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران سیستمهای کلان زن / مرد 5
20929 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستمهای کلان زن / مرد 3
20934 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان زن / مرد 1
20912 2 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستمهای کلان مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
20908 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان زن / مرد 5
20915 2 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان زن / مرد 18
20921 2 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان زن / مرد 16
20925 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستمهای کلان زن / مرد 2
20933 2 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستمهای کلان زن / مرد 8
20939 2 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20942 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان زن / مرد 8
20945 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 20
20936 2 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 30 آموزش محور
20941 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای کلان زن / مرد 8
20943 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان سیستمهای کلان زن / مرد 8
20944 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستمهای کلان زن / مرد 15 آموزش محور
20952 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستمهای کلان زن / مرد 20
20949 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستمهای کلان زن / مرد 20
20937 2 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای کلان زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20940 2 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20948 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستمهای کلان زن / مرد 20
20951 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستمهای کلان زن / مرد 20
20947 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای کلان زن / مرد 20
20950 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستمهای کلان زن / مرد 20
20946 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای کلان زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
20938 2 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای کلان زن / مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20955 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستمهای کلان زن / مرد 20
20954 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای کلان زن / مرد 20
20953 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستمهای کلان زن / مرد 20
20931 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای کلان زن / مرد 15 با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی (توضیحات در انتهای دفترچه )

3 - آینده پژوهی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20956 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی زن / مرد 5
20957 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آینده پژوهی زن / مرد 2
20958 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی زن 15 فقط زن
20959 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم آینده پژوهی مرد 15 فقط مرد

4 - سيستمهاي مالي - لجستيک - مديريت پروژه

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20967 4 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 4
20973 4 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 6
20989 4 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 1
20992 4 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 6
21023 4 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 20
20963 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی زن / مرد 6
20960 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی زن / مرد 7
20961 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مالی زن / مرد 7 فاقد خوابگاه
20985 4 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مالی زن / مرد 3
20980 4 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه زن / مرد 8
20998 4 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه زن / مرد 4
20981 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه زن / مرد 5
20999 4 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه زن / مرد 1
20970 4 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 8
20991 4 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 5
20975 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 4
20965 4 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی مالی زن / مرد 7
20978 4 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 11 .
20983 4 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مدیریت پروژه زن / مرد 8
20968 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران لجستیک و زنجیره تامین زن / مرد 7