دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23991 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
23992 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
24020 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24022 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24021 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24027 1 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
23990 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 6 فاقد خوابگاه
23988 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 6
24002 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
23994 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
23985 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
23986 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24009 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
23983 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 6
24008 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
24032 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24000 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
24005 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24006 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
23997 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5 شرایط در انتهای دفترچه
23984 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
24004 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
24010 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24001 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
24003 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
23999 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 6
23996 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
24029 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
24016 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
24025 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24031 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24017 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
24019 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 4
23989 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24007 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24011 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24026 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24014 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
23993 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24028 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
23987 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 7
24018 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24013 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24034 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
23995 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24030 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
23998 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24015 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 1
24012 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24023 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5
24024 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 2
24035 1 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24033 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی زن / مرد 5

2 - فیزیولوژی گیاهان زراعی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24042 2 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24073 2 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 1
24087 2 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 1
24041 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24058 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24043 2 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24072 2 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24040 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24053 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 7
24047 2 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24044 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24052 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24056 2 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24038 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24057 2 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24061 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24050 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 7
24069 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24049 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24059 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24076 2 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
24079 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 7
24071 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24037 2 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24066 2 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24060 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24055 2 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24085 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24036 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24062 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24086 2 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24082 2 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24077 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24065 2 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24088 2 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24054 2 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24046 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24063 2 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24080 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24083 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 1
24039 2 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24070 2 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24081 2 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24048 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24051 2 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24084 2 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 1
24068 2 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24089 2 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24075 2 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24064 2 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24045 2 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24067 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24078 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24074 2 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24091 2 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24090 2 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24092 2 پردیس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

3 - اکولوژی گیاهان زراعی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24098 3 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24124 3 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 1
24099 3 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24103 3 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24123 3 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24093 3 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24110 3 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24107 3 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24097 3 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24100 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24095 3 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24111 3 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24109 3 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24112 3 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24105 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24117 3 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24106 3 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24118 3 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24113 3 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24132 3 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24114 3 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24108 3 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24102 3 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24133 3 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24131 3 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24116 3 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24127 3 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
24122 3 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24120 3 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24134 3 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24128 3 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24096 3 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24115 3 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24101 3 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4
24137 3 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24126 3 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24130 3 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24136 3 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24121 3 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24125 3 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24138 3 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24139 3 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24094 3 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24104 3 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3
24119 3 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24129 3 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24135 3 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 2
24140 3 پردیس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

4 - علوم و تکنولوژی بذر

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24147 4 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24143 4 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24155 4 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 2
24148 4 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 4
24144 4 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24159 4 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 1
24157 4 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 1
24146 4 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 4
24150 4 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 2
24151 4 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24158 4 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 1
24160 4 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 1
24156 4 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
24141 4 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 4
24149 4 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24142 4 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 4
24154 4 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 2
24152 4 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24161 4 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24145 4 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 3
24153 4 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 2
24162 4 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 4
24163 4 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر زن / مرد 5

5 - علوم علف های هرز

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24167 5 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4
24190 5 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 1
24191 5 پردیس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24173 5 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4
24166 5 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4
24171 5 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4
24172 5 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 3
24169 5 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24175 5 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 5
24164 5 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4
24177 5 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 3
24185 5 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 2
24176 5 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 3
24182 5 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 3
24180 5 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 2
24186 5 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 1
24184 5 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 2
24189 5 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 2
24170 5 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز زن / مرد 4