دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

علوم و مهندسی باغبانی

1 - علوم و مهندسی باغبانی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24326 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز درختان میوه زن / مرد 3
24333 1 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس درختان میوه زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24450 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز درختان میوه زن / مرد 2
24465 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه زن / مرد 3
24352 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز سبزیها زن / مرد 3
24469 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز سبزیها زن / مرد 2
24479 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها زن / مرد 3
24374 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان زینتی زن / مرد 4 .
24376 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز گیاهان زینتی زن / مرد 3
24393 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24484 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز گیاهان زینتی زن / مرد 2
24497 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24498 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان زینتی زن / مرد 1 .
24499 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24404 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی زن / مرد 4 .
24405 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز گیاهان دارویی زن / مرد 3
24421 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24505 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز گیاهان دارویی زن / مرد 2
24517 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24518 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی زن / مرد 1 .
24535 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2 .
24536 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24413 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه.
24411 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی زن / مرد 7
24375 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی زن / مرد 4 .
24408 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24434 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24416 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی زن / مرد 4
24382 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی زن / مرد 2 توضیحات در انتهای دفترچه.
24431 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24379 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24383 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24340 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه زن / مرد 4
24335 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه زن / مرد 3
24387 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی زن / مرد 4
24424 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24362 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها زن / مرد 4
24409 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان دارویی زن / مرد 3
24325 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه زن / مرد 4 .
24403 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی زن / مرد 4
24329 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24334 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه.
24428 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24355 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24358 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزیها زن / مرد 2 توضیحات در انتهای دفترچه.
24433 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2 توضیحات در انتهای دفترچه
24417 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24398 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی زن / مرد 4
24331 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه زن / مرد 4
24508 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24341 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه زن / مرد 3
24415 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24510 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی زن / مرد 1
24418 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24488 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
24401 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24438 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24385 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی زن / مرد 3
24396 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی زن / مرد 3
24380 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان زینتی زن / مرد 3
24527 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24514 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی زن / مرد 1
24493 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی زن / مرد 1
24412 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی زن / مرد 5
24420 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی زن / مرد 3
24414 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی زن / مرد 4
24528 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2
24407 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24439 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24502 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی زن / مرد 2 .
24422 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی زن / مرد 3 .
24437 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24336 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه زن / مرد 4
24485 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی زن / مرد 1 .
24389 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24490 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی زن / مرد 2
24432 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24321 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه زن / مرد 4
24444 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3 .
24353 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر سبزیها زن / مرد 3
24445 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24454 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24338 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه زن / مرد 4
24419 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی زن / مرد 3
24342 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه زن / مرد 4
24339 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه زن / مرد 4
24330 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری درختان میوه زن / مرد 3
24426 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24402 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی زن / مرد 7
24356 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها زن / مرد 4
24460 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه زن / مرد 1
24451 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه زن / مرد 2 .
24524 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2
24324 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه زن / مرد 4
24435 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24373 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی زن / مرد 3
24442 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24386 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24423 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24476 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها زن / مرد 1
24372 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی زن / مرد 4
24371 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی زن / مرد 4
24381 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی زن / مرد 4
24360 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها زن / مرد 3
24361 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها زن / مرد 2
24351 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها زن / مرد 4
24425 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24430 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24344 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه زن / مرد 3
24531 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 1
24369 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی زن / مرد 3
24343 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه زن / مرد 3
24363 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها زن / مرد 3
24406 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24410 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24357 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سبزیها زن / مرد 4 .
24332 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه زن / مرد 4
24491 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی زن / مرد 1
24364 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها زن / مرد 3
24504 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی زن / مرد 2
24319 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه زن / مرد 3
24320 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد درختان میوه زن / مرد 3 .
24472 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
24519 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24348 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزیها زن / مرد 3
24392 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی زن / مرد 3
24436 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24513 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی زن / مرد 2
24322 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه زن / مرد 3 .
24388 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24368 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها زن / مرد 3
24441 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24323 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه زن / مرد 4
24378 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی زن / مرد 4
24521 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2 .
24328 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه زن / مرد 4
24377 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر گیاهان زینتی زن / مرد 3
24345 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه زن / مرد 3
24456 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه زن / مرد 2
24459 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه زن / مرد 3
24440 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24397 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی زن / مرد 3
24370 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی زن / مرد 3 .
24501 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی زن / مرد 2
24507 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی زن / مرد 2
24347 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه زن / مرد 3
24443 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24367 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها زن / مرد 3 .
24354 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزیها زن / مرد 4
24346 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه زن / مرد 3 .
24394 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24391 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی زن / مرد 3
24327 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر درختان میوه زن / مرد 3
24366 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها زن / مرد 3
24350 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها زن / مرد 4
24429 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 4
24390 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24540 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24365 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها زن / مرد 3
24359 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان سبزیها زن / مرد 4
24384 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان گیاهان زینتی زن / مرد 4
24522 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2
24337 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان درختان میوه زن / مرد 4
24492 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی زن / مرد 1
24395 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24500 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی زن / مرد 3
24526 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 2
24400 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی زن / مرد 3
24349 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزیها زن / مرد 3 .
24474 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها زن / مرد 1
24477 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها زن / مرد 2
24495 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی زن / مرد 3
24462 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه زن / مرد 2 .
24516 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی زن / مرد 4
24512 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی زن / مرد 3
24509 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی زن / مرد 3
24533 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24482 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی زن / مرد 2 .
24447 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه زن / مرد 3
24515 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی زن / مرد 2
24483 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی زن / مرد 2
24475 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها زن / مرد 1
24453 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه زن / مرد 2
24506 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی زن / مرد 2
24470 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر سبزیها زن / مرد 3
24455 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه زن / مرد 3
24486 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر گیاهان زینتی زن / مرد 3
24449 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه زن / مرد 3
24457 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه زن / مرد 4
24468 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها زن / مرد 2
24520 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24494 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی زن / مرد 1
24489 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی زن / مرد 4
24448 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه زن / مرد 2
24467 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها زن / مرد 2 .
24446 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه زن / مرد 3
24529 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24466 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزیها زن / مرد 2
24534 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای زن / مرد 3
24463 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان درختان میوه زن / مرد 3