دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25678 1 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25706 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری زن / مرد 2
25737 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت شهری زن / مرد 20
25689 1 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 5
25695 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری زن / مرد 5
25679 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 7
25690 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 7
25677 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
25676 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 5
25700 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25682 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 4
25708 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 5
25701 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 1
25692 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 4
25696 1 روزانه دانشگاه هنر تهران مدیریت شهری زن / مرد 12
25686 1 روزانه دانشگاه هنر تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 12 .
25681 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 12
25713 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری زن / مرد 5
25709 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 1
25680 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه
25691 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
25698 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری زن / مرد 4
25674 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25702 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 8
25687 1 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری زن / مرد 18
25707 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری زن / مرد 2 .
25712 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 2
25694 1 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 6
25688 1 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری زن / مرد 6 .
25684 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی شهری زن / مرد 12
25683 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25685 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری زن / مرد 10
25693 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 12
25705 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری زن / مرد 3
25716 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25672 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری زن / مرد 8
25697 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری زن / مرد 3
25715 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25717 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25728 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25736 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت شهری زن / مرد 20 .
25719 1 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی شهری زن / مرد 12
25720 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25718 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25722 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25721 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25731 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25733 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25727 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25730 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25726 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25725 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25723 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری مرد 15 فقط مرد
25724 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25735 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری زن / مرد 20
25738 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 40 آموزش محور
25734 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری زن / مرد 20
25739 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت شهری زن / مرد 40 آموزش محور
25729 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25675 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری زن / مرد 6
25710 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 3
25711 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای زن / مرد 4
25732 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری زن / مرد 20
25673 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری زن / مرد 15
25699 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری زن / مرد 4
25703 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برنامه ریزی شهری زن / مرد 3
25704 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی شهری زن / مرد 4
25714 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز