دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش کاردان فنی الکترونیک

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30580 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30581 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30582 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچستان - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30583 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30584 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30585 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30586 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30587 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30588 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30589 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30590 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه وبویراحمد - شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30591 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی الکترونیک مرد 45 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها