دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31251 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردانی نقشه برداری زن / مرد 100
31336 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 20
31337 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31338 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 10
31339 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31340 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 20
31341 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31342 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 10
31343 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31346 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 20
31347 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31348 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 10
31349 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31344 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31345 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31252 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20
31253 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31254 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10
31255 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31256 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20
31257 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31258 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10
31259 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31350 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20
31351 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31352 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10
31353 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31358 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20
31359 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31360 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10
31361 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31362 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20
31363 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31364 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10
31365 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31366 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20
31367 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31368 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10
31369 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31354 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20
31355 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31356 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10
31357 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31370 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20
31371 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31372 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10
31373 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30012 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن / مرد 60
30013 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30014 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30015 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن / مرد 40
30016 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30017 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن / مرد 20
30018 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 20
30019 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30020 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 20
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 6
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 2
30021 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی آمار زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
30022 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
30023 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30024 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
30025 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
30026 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30027 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30028 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30029 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30030 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30031 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
30032 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30033 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35255 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
30034 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم مهندسی زن / مرد 40
30035 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30036 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن / مرد 32
30037 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن / مرد 37
30038 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن / مرد 32
30039 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن / مرد 37
30040 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 37
30041 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن / مرد 37
30042 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن / مرد 3
30043 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن / مرد 3
30044 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن / مرد 3
30045 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن / مرد 3
30046 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3
30047 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن / مرد 3
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 4
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 4
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 4
30048 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آمار زن / مرد 50
30049 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30050 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک زن / مرد 55
30051 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن / مرد 80
30052 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر زن / مرد 40
30053 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی زن / مرد 50
30054 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی زن / مرد 40
30055 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن / مرد 40
30056 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن / مرد 40
30057 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30058 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30059 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن زن / مرد 40
30060 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 50
30061 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30062 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30063 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
35265 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 5
35266 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 5
35267 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 5
35268 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35270 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35271 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 5
30064 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق زن / مرد 40
30065 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران زن / مرد 40
30066 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30067 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 30
30068 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
30069 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30070 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 45
30071 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 45
30072 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 35
30073 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 20
30074 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30075 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30076 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30077 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 20
30078 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30079 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
30080 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 25
30081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 15
30082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 10
30085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 20
30086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 15
30087 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 10
30088 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
30090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30091 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 10
30092 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
30093 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 15
30094 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 5
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 5
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 4
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 4
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 3
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 4
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 3
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 2
38801 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
38802 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
38803 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت بین الملل مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38804 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت نرم مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38805 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
38806 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
38807 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران ضد تروریسم مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
38808 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
38809 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
38810 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)
30095 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 27
30096 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 35
30097 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 27
30098 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 32
30099 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 18
30100 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 27
30101 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 28
30102 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 18
30103 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 28
30104 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 10
30105 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 12
30106 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 10
30107 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 15
30108 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 9
30109 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 10
30110 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 12
30111 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 9
30112 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 12
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 4
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 2
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 7
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 3
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 2
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 1
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 1
35303 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 3
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 1
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 2
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 1
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم)
30113 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30114 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن / مرد 30
30115 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن / مرد 30
30116 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن / مرد 30
30117 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30118 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن 30
30118 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری مرد 30
30119 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30120 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30121 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 30
30122 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن / مرد 5
30123 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن / مرد 5
30124 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن / مرد 5
30125 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن / مرد 5
30126 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30127 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن / مرد 5
30128 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30129 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 4
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 4
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 1
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
30130 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن / مرد 60
30131 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن / مرد 50
30132 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30133 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن / مرد 45
30134 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن / مرد 50
30135 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30136 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن / مرد 45
30137 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30138 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 50
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 6
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 6
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 5
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 6
30139 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 60
35322 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 6
35323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 1
30140 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
30141 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30142 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30143 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30144 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30145 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30146 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 55
30147 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30148 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30149 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی زن / مرد 50
30150 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30151 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30152 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30153 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30154 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30155 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30156 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
30157 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30158 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30159 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30160 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30161 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30162 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 5 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 3 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
30166 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی مرد 25 امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.*
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع زن 40
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع مرد 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر زن 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر مرد 40
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 3 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 3 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 2 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 2 عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه
30167 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30168 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق زن / مرد 160
30169 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن / مرد 60
30170 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30171 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 50
30172 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 100
30173 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن زن / مرد 50
30174 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30175 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
30176 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن / مرد 20
30177 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 10
30178 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30179 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
35335 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 5
35336 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن / مرد 12
35337 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35339 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 4
35340 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 1
35341 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35342 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 2
30180 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار زن / مرد 30
30181 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30182 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30183 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن / مرد 30
30184 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30185 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن / مرد 60
30186 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30187 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن / مرد 30
30188 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30189 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن / مرد 30
30190 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 30
30191 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30192 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 3
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 3
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 6
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 3
30193 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 27
30194 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 54
30195 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 27
30196 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30197 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
30198 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 36
30199 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 90
30200 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 24
30201 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 27
30202 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 24
30203 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 57
30204 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 48
30205 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30206 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 54
30207 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 36
30208 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 18
30209 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 18
30210 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 36
30211 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 18
30212 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 16
30213 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
30214 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 24
30215 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30216 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 16
30217 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 18
30218 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 16
30219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 38
30220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 32
30221 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 16
30222 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 36
30223 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 24
30224 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 12
30233 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30234 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30235 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 24 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
30236 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
31432 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 18
31433 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 12
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 3
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 6
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 3
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 3
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 3
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 4
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 2
30225 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 36
30226 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 36
30227 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 24
30228 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 24
30229 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 42
30230 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30231 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 28
30232 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30237 متمرکز روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن / مرد 20
30238 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی برق زن / مرد 60
30239 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 60
30240 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30241 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی برق زن / مرد 15
30242 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 15
30243 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30244 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 60
30245 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع زن / مرد 60
30246 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 60
30247 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30248 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30249 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30250 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن / مرد 60
30251 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30252 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 60
30253 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 60
30254 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30255 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 60
30256 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن / مرد 15
30257 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 10
30258 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن / مرد 10
30259 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 10
30260 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
30261 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 10
30262 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران آمار زن / مرد 25
30263 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30264 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 32
30265 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم مهندسی زن / مرد 30
30266 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک زن / مرد 35
30267 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی زن / مرد 15
30268 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 100
30269 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30270 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30271 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 65
30272 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 30
30273 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 90
30274 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30275 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن زن / مرد 50
30276 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 50
30277 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 120
30278 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30279 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 25
30280 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 45
35364 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن / مرد 2 ر شته ا ستخراج و برای انجام م صاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه (اســامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشـ ته پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شــرایط خاص و دارای مصــاحبه - شــرایط در بخش پیوســتها اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 6
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 3
35368 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 4
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 4
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 3
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 3 اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط مختص
30286 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30287 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30288 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30289 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی صنایع زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
30290 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50 توضیحات در انتهای دفترچه
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
30284 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30285 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
30291 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 20
30292 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی صنایع زن / مرد 20
30293 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30294 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت زن / مرد 20
30281 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30282 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 25
30283 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30295 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30296 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق زن / مرد 55
30297 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 55
30298 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30299 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
35381 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس حسابداری زن / مرد 4
35382 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30300 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30301 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق زن / مرد 50
30302 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران زن / مرد 50
30303 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
35383 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 8
30304 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن / مرد 50
30305 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 45
30306 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 43
30307 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 48
30308 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 45
30309 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30310 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 25