دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35364 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن / مرد 2 ر شته ا ستخراج و برای انجام م صاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه (اســامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشـ ته پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شــرایط خاص و دارای مصــاحبه - شــرایط در بخش پیوســتها اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).