دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مدیریت امور بانکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35405 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 13 محل تحصیل تهران
38267 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 36