دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35826 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری زن / مرد 36
37192 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری زن 2 مجتمع آموزش عالی بم
37192 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری مرد 2 مجتمع آموزش عالی بم
37733 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری زن / مرد 1 مجتمع آموزش عالی بم