دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34537 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 55
34540 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 15
34587 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 20
34590 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 10 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
37585 مناطق محروم روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 2 دانشگاه دامغان
37599 مناطق محروم روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 1 دانشگاه دامغان