دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه جیرفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي گيرد. 2) نشاني: جيرفت، كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 364 تلفن: 3-43347061 نمابر: 43347065-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10178 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون هردو 20
10179 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون هردو 25
10180 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون هردو 25
10181 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10182 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون هردو 10
10183 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون هردو 10
10184 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون هردو 5
10185 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5