دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته فناوری اطلاعات سلامت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
فناوری اطّلاعات سلامت نام و تعریف رشته: کارشناسی  فن آوری اطلاعات سلامت                                 فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ایفای نقش نمایند. تاریخچه رشته: این رشته در آمریکا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد. رسالت رشته:(mission) رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآزموده ای که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی ، طبقه­بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات تحلیل شاخص های بهداشتی مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام Hospital Information System را بر عهده بگیرند. اهداف کلی (Aims) هدف کلی این برنامه عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند: مدیریت بخش فن­آوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع­آوری و پردازش داده ها( سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار/ مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات بهداشتی تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداریهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی بکارگیری فن­آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی: (Role definition) دانش آموختگان این دوره دارای نقش خدماتی، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی می باشند. وظایف حرفه ای دانش آموختگان: (Task Analysis) وظایف آموزشی الف- آموزش کارکنان مرتبط با بخش فن آوری اطلاعات سلامت ب- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فن آوری اطلاعات سلامت  وظایف خدماتی الف- تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها ب- کدگذاری مالی اطلاعات پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت ها ج- تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی ( مرگ و میر، بیماری، مالی و ...) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز د- ارائه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی ه- اجرای مصوبات مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت ی- مشارکت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت  وظایف مدیریتی الف- مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت  وظایف پژوهشی الف- انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان ب- مشارکت در طراحی و جمع­آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان شرایط و نحوه پذیرش دانشجو: از طریق آزمون سراسری دانشگاهها و بصورت متمرکز خواهد بود رشته های مشابه در داخل کشور: وجود ندارد رشته های مشابه در خارج از کشور: تعداد واحدهای درسی: تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد به شرح ذیل می باشد: دروس عمومی 22 واحد دروس اختصاصی 92 واحد کارآموزی در عرصه 16 واحد ارزش هاي حاكم بر رشته: با توجه به مباني الهي و ديني در جامعه ما ،ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي جز لاينفك آموزش ميباشد.در همين راستا فارغ التحصيلان اين رشته ، صرف نظر از سن،جنس،رنگ،نژاد،فرهنگ و مذهب بيماران در راستاي ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات بهداشتي در ماني گام برداشته و جهت ارتقا كيفيت درمان و دفاع از حقوق بيماران با تاكيد بر محرمانگي، اطلاعات مراقبت بهداشتي ايشان را به نحو مطلوب سازماندهي و مديريت مينمايند. چشم انداز: در ده سال آينده دانش آموختگان اي رشته نيروي مورد نياز غالب مراكز بهداشتي درماني و حوزه هاي ستادي آن را در كشور تامين و از نظر استاندارد هاي مديريت اطلاعات در مقايسه با كشورهاي منطقه بالاترين رتبه را كسب نمايند. اهداف كلي: هدف كلي اين برنامه عبارت است از تربيت افراد كارامدي كه بتوانند در زمينه هاي زير فعاليت داشته باشند. 1- مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوري و پردازش داده ها (سازماندهي،طبقه بندي و محاسبات آماري) و ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات 2- تامين اطللاعات مورد نيازجهت دفاع از حقوق بيمار/مراجعه كننده ، موسسات و كاركنان بهداشتي درماني از طريق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتي 3- تامين اطلاعات مورد نياز به منظور بهره برداري هاي آموزشي،پژوهشي،خدماتي و آماري مرتبط به رشته هاي مختلف پزشكي نقش هاي دانش آموختگان در نظام بهداشتي: دانش آموختگان اين دوره داراي نقش هاي خدماتي ، آموزشي، مديريتي و پژوهشي مي باشند. وظايف حرفه اي دانش آموختگان:  1- وظايف آموزشي  الف- آموزش كاركنان مرتبط با بخش فناوري اطلاعات سلامت ب- آموزش كاركنان جديد در زمينه روند گردش امور در بخش فناوري اطلاعات سلامت  2-  وظايف خدم اتي الف- تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران در مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي و مطب ها ب- كد گذاري مالي اطلاعات پزشكي (تعرفه خدمات تشخيصي و درماني )و تعيين مغايرت ها ج- تحليل شاخص هاي آمار بيمارستاني(مرگ و مير، بيماري ،مالي و ...)و ارائه به مديران مربوط و كاربران مجاز. د- ارئه اطلاعات پزشكي به كاربران مجاز با رعايت موازين قانوني ه- اجراي مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكي بيماران و- مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني اطلاعات سلامت ي- مشاركت در طراحي فرم هاي اطلاعات سلامت 3- وظايف مديريتي: الف- مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت 4- وظايف پژوهشي الف- انجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي بهداشت و درمان ب- مشاركت در طراحي و جمع آوري اطلاعات پژوهشي در حوزه بهداشت و درمان استراتژي هاي كلي آموزشي : استراتژي اين برنامه تلفيقي از استراتژي استاد محور و دانشجو محور است.در اين برنامه به اي نكات توجه ميشود. 1- آموزش مبتني بر نيازهاي جامعه 2- توجه به ارتباط صميمانه و نزديك اساتيد با دانشجو 3- تشويق و حمايت از مشاركت دانشجويان در طرح هاي پژوهشي 4- توجه به روش ها و فنون نوين آموزشي 5- آموزش مبتني بر وظايف حرفه اي و حل مشكلات سلامت جامعه و سازمان هاي بهداشتي درماني سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت کد درسعنوان درسکد درسعنوان درس 01فیزیولوژی26شبکه کامپیوتر . امنیت سیستم ها 02 آناتومی27 فن آوری اطلاعات سلامت (1) 03 اصطلاحات پزشکی28 فن آوری اطلاعات سلامت (2) 04 عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی29 فن آوری اطلاعات سلامت (3) 05 بیماری شناسی اختصاصی (1)30 زبان اختصاصی HIM  (1) 06 ریاضیات31 زبان اختصاصی HIM  (2) 07 مبانی اپیدمیولوژی32 بیمه و نظامهای پرداخت در نظام سلامت 08 شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی33 مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت 09 مدیریت اطلاعات سلامت (1)34 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 10 مدیریت اطلاعات سلامت (2)35 سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی 11 مدیریت فن آوری در حوزه سلامت36 کدگذاری مرگ و میرها 12 سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1)37 کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت 13 سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(2)38 پرونده الکنرونیک سلامت 14 زبان اختصاصی IT (1)39 پروژه تحقیق 15 زبان اختصاصی IT (2)40 مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت 16 آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی41 انفورماتیک سلامت (1) 17 ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر42 انفورماتیک سلامت (2) 18 اصول مدیریت43 کمک های اولیه 19 اصول مدیریت فردی و محیط کار44 مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت 20 داروشناسی45 آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران 21 آمار حیاتی توصیفی46 کارآموزی در عرصه 1 22 آمار حیاتی استنباطی47 کارآموزی در عرصه 2 23 روش تحقیق48 کارآموزی در عرصه 3 24 بیماری شناسی اختصاصی  (2)49 کارآموزی در عرصه 4 25بیماری شناسی اختصاصی (3)     
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10914 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
10934 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
10959 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 18
10980 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11151 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
11131 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11170 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11210 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11285 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11305 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11368 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11586 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 21
11544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11625 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11702 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25 فاقد خوابگاه
11724 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11737 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11748 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
11763 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11770 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11797 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11860 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11892 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11929 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 10
17355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 35
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27016 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون مرد 7 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه