دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11260 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11261 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
11263 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11264 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک با آزمون هردو 80
11265 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق با آزمون هردو 60
11266 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
11267 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران با آزمون هردو 60
11268 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11269 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری با آزمون هردو 50
11270 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
11271 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک با آزمون هردو 50
11272 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
23010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23011 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 4
23012 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی با آزمون هردو 7
23013 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
11273 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل علوم مهندسی با آزمون هردو 120
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16141 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16142 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16143 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16144 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
16145 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16146 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16147 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16148 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
16159 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت پارس آباد
16161 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت بیله سوار
16162 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت قشلاق دشت
16163 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت پارس آباد
16164 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت اصلاندوز
16172 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16176 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16185 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16187 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16188 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت انگوت
16192 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16193 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
16194 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16195 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27158 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون هردو 5
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 5
23366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5