دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه بجنورد دانشگاه بجنورد در سال ١٣٨٤ با نام دانشکده‌ی فنی و مهندسی شروع به فعاليت کرد. در همان سال با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به دانشگاه بيرجند تغيير نام داد. اين دانشگاه اکنون دارای سه رشته‌ی مهندسی شهرسازی، مهندسی صنايع و مهندسی کامپيوتر است که به تربيت دانشجو مشغول هستند. دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد. 2- نشاني: بجنورد، كيلومتر 4 جاده اسفراين. صندوق پستي:1339 كدپستي: 9453155111 تلفن: 13-32284610 نمابر: 322140700-058
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10118 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
10119 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 90
10120 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 60
10121 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 90
10122 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 45
10123 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 90
10124 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10125 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری با آزمون هردو 50
10126 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 45
22606 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22607 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 9
22608 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 5
22609 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10128 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
10129 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10130 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10131 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 3
10132 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10133 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10134 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد