کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10158 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10159 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10160 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 44
ریاضی - با آزمون 10161 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10162 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10163 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10164 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10165 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10166 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10167 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10168 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17655 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 8