کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10388 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10389 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10390 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10391 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10392 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10393 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10394 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10395 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10396 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10397 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10398 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17709 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17710 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17711 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17712 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17713 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17714 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - مناطق محروم 13334 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی مرد 3 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13336 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر مرد 2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13337 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک مرد 4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر