کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10638 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10639 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10640 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10641 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10642 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10643 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10644 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10645 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17820 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10646 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10647 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10648 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10649 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 6