دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1328 هجری شمسی با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی، تأسیس شد و با صدور مجوز ایجاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1335 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.       به تدریج با رشد و گسترش فرهنگ و آموزش عالی در کشور دانشکده‌های الهیات، علوم پایه، علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزی و مهندسی در این دانشگاه تأسیس شد. آموزشکده کشاورزی شیروان نیز در سال 1363 به این مجموعه افزوده شد.       در سال 1366 در پی تصمیم هیئت محترم دولت مبنی بر تفکیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه مشهد نیز به دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد تقسیم شد. در ادامه روند گسترش آموزش عالی در سال 1367 دانشکده علوم اداری و اقتصادی، در سال 1370 دانشکده دامپزشکی، در سال 1373 واحد نیشابور و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و در سال 1375 دانشکده علوم ریاضی به واحدهای آموزشی دانشگاه فردوسی افزوده شدند.       دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1369 با پذیرش دانشجو در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فرانسه، جغرافیا علوم اجتماعی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث آغاز به فعالیت نمود.       دانشگاه فردوسی به لحاظ قدمت، سومین دانشگاه کشور و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در منطقه شمال شرق محسوب می‌شود و از اعتبار و موقعیت ویژه‌ای در این منطقه و در کنار کشورهای همسایه برخوردار است و هم اکنون با بیش از 15000 دانشجو و 640 عضو هیئت علمی و 2000 کارمند، فعالیت علمی و آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای دارد. در حال حاضر این دانشگاه سالانه بیش از 3000 دانشجوی دختر و پسر برای تحصیل در حدود 140 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌پذیرد که در مقایسه با آمار پذیرش دانشجو قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.       دانشگاه فردوسی سالانه قریب به 2500 دانش‌آموخته در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد. امید است این افراد و دانش‌آموختگان آینده دانشگاه، بتوانند منشأ خدمات ارزنده‌ای به جامعه و میهن اسلامی باشند.   اطلاعات کلی دانشگاه فردوسی مشهد سال تأسیس1328 سال تبدیل به دانشگاه1353 تعداد دانشکده‌های موجود11 دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم تربیتی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم ریاضی دانشکده دامپزشکی دانشکده هنر دانشکده علوم پایه دانشکده الهیات دانشکده تربیت بدنی دانشکده علوم اداری تعداد مراکز تحقیقاتیزمین‌شناسی آموزشکده وابستهکشاورزی شیروان مرکز کارآفرینیدارد تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی7 انجمن دانش‌آموختگانندارد     تعداد رشته‌ها، اعضای هیئت علمی و مقاطع تحصیلی دانشگاه فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته زبان و ادبیات فارسیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زبان و ادبیات عربکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعیکارشناسی، کارشناسی ارشد زبان‌شناسیکارشناسی ارشد، دکتری تاریخکارشناسی، کارشناسی ارشد جغرافیاکارشناسی، کارشناسی ارشد (دو گرایش)، دکتری زبان روسیکارشناسی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع زبان و ادبیات فارسی5110-16 زبان و ادبیات فرانسه11136 زبان و ادبیات انگلیسی--51318 زبان و ادبیات عرب134-8 تاریخ1-449 جغرافیا135514 علوم اجتماعی124411 زبان‌شناسی3---3 جمع کل1310332984     دانشکده الهیات شهید مطهری رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده الهیات شهید مطهری نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی علوم قرآن و حدیثکارشناسی، کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقیکارشناسی فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی، کارشناسی ارشد     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات شهید مطهری گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع فقه و مبانی حقوق اسلامی1-10-11 تاریخ و تمدن ملل اسلامی-1-56 ادیان و عرفان تطبیقی--224 فلسفه و حکمت اسلامی1-337 علوم قرآن و حدیث122510 جمع کل33171538     دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی     دانشکده دامپزشکی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده دامپزشکی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته دامپزشکیدکتری حرفه‌ای دامپزشکیکارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع علوم پایه--628 پاتوبیولوژی-26412 علوم درمانگاهی-214117     دانشکده علوم اداری و اقتصادی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم اداری و اقتصادی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانیکارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد نظریکارشناسی علوم اقتصادیکارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکارشناسی، کارشناسی ارشد حسابداریکارشناسی حقوقکارشناسی مدیریت دولتیکارشناسی علوم سیاسیکارشناسی     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع مدیریت--4711 اقتصاد--71017 حسابداری--358 حقوق--167 علوم سیاسی--133 جمع کل--163147     دانشکده علوم پایه رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم پایه نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته فیزیککارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری شیمیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری زمین‌شناسیکارشناسی، کارشناسی ارشد زیست‌شناسیکارشناسی، کارشناسی ارشد     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع فیزیک877101 شیمی577105 زمین‌شناسی2554- زیست‌شناسی14664     دانشکده علوم تربیتی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی نام رشتهمقاطع تحصیلی موجود در هر رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیکارشناسی، کارشناسی ارشد آموزش و پرورش کودکان استثناییکارشناسی آموزش و پرورش پیش‌دبستانیکارشناسی روان‌شناسی بالینیکارشناسی، کارشناسی ارشد روان‌شناسی استثناییکارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانیکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری     تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیمربی آموزشیارجمع علوم تربیتی22310-17 روان‌شناسی-12
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11024 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11025 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11027 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 30
11028 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 100
11029 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 20
11030 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11031 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
11032 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11034 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
11035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11036 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 70
11037 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
11038 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
11039 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 15
11040 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون هردو 24
22900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22901 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22902 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 5
22903 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 3
22904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22905 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
22906 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22907 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
11041 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون هردو 15
11042 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11043 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
11044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 20
11045 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 40
11046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 5
11047 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11048 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
11049 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11050 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11051 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
11052 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
11053 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11054 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 10
11055 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون هردو 6
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 3
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 2
22913 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 1
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12733 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه فردوسی مشهد
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27150 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -