کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 18892 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18893 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18894 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18895 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18896 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18897 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18898 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18899 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15334 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15336 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15337 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 18900 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18901 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی زن - مرد 10