کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 18916 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18917 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18918 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18919 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18920 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18921 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15344 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15345 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15346 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 18922 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18923 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی زن - مرد 10