کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 18931 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18932 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18933 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18934 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18935 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15357 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 18936 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18937 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18938 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی زن - مرد 10