دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه گنبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه گنبدكاووس فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد. 2) دانشكده علوم انساني آزادشهر (ويژه خواهران) داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي باشد. 3) نشاني: استان گلستان، گنبدكاووس، خيابان شهيد فلاحي، تلفن: 33225022 نمابر: 33224060-017 انتهاي بلوار بصيرت.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11176 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11177 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی برق با آزمون هردو 30
22950 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22951 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 3
22952 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون هردو 3
22953 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22954 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 3
11178 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11179 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11180 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22955 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4