دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان گیلان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10327 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10328 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10329 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
10330 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت با آزمون هردو 30
10318 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 20
10319 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10320 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11183 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11184 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
11185 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11186 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11187 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک با آزمون هردو 135
11188 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون هردو 85
11189 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
11190 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
11191 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون هردو 40
11192 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11193 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
11194 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
11195 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 85
11196 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی با آزمون هردو 75
22959 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22960 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22961 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22962 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 4
22963 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
22964 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون هردو 9
22965 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
22966 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11197 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون هردو 15
11198 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11199 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 15
11200 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11201 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون هردو 15
11202 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
11203 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11204 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
11205 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11206 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
11207 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 20
11208 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
11209 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی با آزمون هردو 15
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
22969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 4
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
22972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
22973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11210 روزانه دانشگاه گیلان رشت محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان رودسر واجارگاه گیلان علوم مهندسی با آزمون هردو 70
11211 روزانه دانشگاه گیلان رشت محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان رودسر واجارگاه گیلان مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
11212 روزانه دانشگاه گیلان رشت محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان رودسر واجارگاه گیلان مهندسی عمران با آزمون هردو 40
11213 روزانه دانشگاه گیلان رشت محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان رودسر واجارگاه گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17200 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
17201 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
17202 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
17203 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
17207 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت بندرکیاشهر
17215 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
17216 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت املش
17219 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
17221 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
17224 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
17232 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت سنگر
17234 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
17235 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه دو رشت
17239 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
17240 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه دو رشت
17241 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت سنگر
17250 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
17251 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت رحمت آبادبلوکات
17262 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیم آباد، رودسر/محل خدمت رحیم آباد
17263 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیم آباد، رودسر/محل خدمت رودسر
17270 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
17271 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال وشاندرمن
17272 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
17273 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال وشاندرمن
17277 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
17278 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
16041 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت شفت
16042 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت فومن
16043 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت فومن
16080 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت سیاهکل
16096 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت لاهیجان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17525 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17528 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17529 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17595 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17598 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17599 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17600 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
25874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان مدیریت و بازرگانی دریایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17907 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17909 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17910 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17911 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17912 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17913 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 6
26084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
17922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
18046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26236 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
26394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18323 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18324 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18325 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18327 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
18381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27155 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
25097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
19579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
25104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
25106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
19595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
19597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
19602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
25130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان حسابداری با آزمون هردو 5
19605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5