دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی پزشکی با آزمون هردو 35
10016 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
10017 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10018 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22554 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون هردو 4
22555 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22556 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 4
10039 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10040 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون هردو 25
10041 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
10042 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10043 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10044 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10045 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22563 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
10046 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
10047 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون هردو 5
10048 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 5
10049 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10050 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10051 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 1
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 1
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 3
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1
22898 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11420 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11421 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 80
11422 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11423 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک با آزمون هردو 80
11424 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی برق با آزمون هردو 120
11425 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 40
11426 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
11427 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
11428 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 70
11429 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
11430 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن با آزمون هردو 90
11431 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری با آزمون هردو 35
11432 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 110
11433 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 70
11434 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی با آزمون هردو 120
23057 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23058 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23059 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 4
23060 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 5
23061 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23062 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
23063 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23064 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
23065 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 4
11435 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 4
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 4
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12727 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه یزد
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17003 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17004 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17005 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17022 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17023 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17024 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17025 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17026 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17027 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
17028 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25711 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
17444 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17445 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17446 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17447 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17448 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17449 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17450 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
25712 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25713 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25714 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25715 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25716 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25717 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6
17582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6
26057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27161 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 5
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 5
19860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5