دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در نوع دوره روزانه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21501 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش با آزمون هردو 30
21502 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 50
21503 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی با آزمون هردو 50
21504 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 45
21505 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی با آزمون زن 40
21506 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه با آزمون زن 15
21507 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی با آزمون زن 32
21508 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس با آزمون زن 12
21509 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری با آزمون زن 25
21510 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی با آزمون زن 35
21511 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری با آزمون هردو 50
21512 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی صنایع دستی با آزمون هردو 50
21513 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21514 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون هردو 50
21515 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی با آزمون هردو 25
21516 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون هردو 35
21517 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی باستان شناسی با آزمون هردو 50
21518 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی با آزمون هردو 50
21519 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرش با آزمون هردو 50
21520 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هنر اسلامی با آزمون هردو 60
21525 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21526 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 10
21527 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 12
21528 روزانه دانشگاه تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21529 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 10
21530 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 18
21531 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 12
21532 روزانه دانشگاه تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 12
21533 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 12
21534 روزانه دانشگاه تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 10
21535 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 15
21536 روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 15
21538 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 48
21540 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی با آزمون هردو 60
21541 روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 50
21544 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری با آزمون هردو 35
21545 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی با آزمون هردو 35
21546 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 35
21550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون هردو 20
21551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21552 روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21553 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه با آزمون هردو 25
21554 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی با آزمون هردو 19
21555 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی با آزمون هردو 20
21556 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش با آزمون هردو 35
21557 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 30
21558 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی با آزمون هردو 20
21567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21568 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش با آزمون هردو 30
21569 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21570 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی با آزمون هردو 25
21575 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون هردو 39
21576 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فرش با آزمون هردو 39
21579 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری با آزمون هردو 7
21580 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش با آزمون هردو 40
21581 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 40
21582 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی با آزمون هردو 32
21583 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی با آزمون هردو 20
21588 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی فرش راور) کرمان فرش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
21590 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21591 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی با آزمون هردو 20
21594 روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 14
21595 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون هردو 14
21596 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش با آزمون هردو 14
21597 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی با آزمون هردو 10
21598 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون با آزمون مرد 20
21601 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 45
21602 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 28
21603 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی با آزمون هردو 12
21604 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 23
21605 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش با آزمون هردو 23
21609 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 35
21610 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری با آزمون هردو 25
21612 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری با آزمون هردو 35
21613 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی با آزمون هردو 35
21614 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 30
21617 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21619 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران هنرهای صناعی با آزمون هردو 50
21621 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی با آزمون هردو 40
21622 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی با آزمون هردو 40
21623 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی با آزمون هردو 40
21624 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هنر اسلامی با آزمون هردو 40
21625 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 30
21626 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 30
21627 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 20
21631 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون هردو 25
21633 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 10
21634 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 12
21635 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21636 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 20
21637 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21638 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 15
21639 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 10
21640 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 15
21641 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 8
21642 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 15
21643 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 12
21644 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 12
21645 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 10
21659 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز آهنگسازی با آزمون هردو 6
21660 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 7
21661 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی با آزمون هردو 7
21665 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 25
21666 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون زن 25
21667 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 30
21668 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی با آزمون زن 30
21669 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی با آزمون زن 60
21670 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21671 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
21672 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 60
21673 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون هردو 16
21674 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی با آزمون هردو 20
21675 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی با آزمون هردو 35
21676 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون هردو 15
21677 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش با آزمون هردو 25
21678 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون هردو 24
21679 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی با آزمون هردو 24
21680 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 20
21681 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه با آزمون هردو 25
21682 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی با آزمون هردو 26
21683 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون هردو 24
21684 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21685 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 26
21686 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون هردو 12
21687 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش با آزمون هردو 30
21688 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 26
21689 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه با آزمون هردو 30
21690 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی با آزمون هردو 26
21691 روزانه دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21692 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی با آزمون هردو 30
21694 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی پارچه با آزمون زن 30
27618 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس با آزمون زن 30
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12834 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
12835 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12836 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)
12837 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12838 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان کتابت و نگارگری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12839 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12840 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12841 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان
12842 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی با آزمون هردو 5 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان
12843 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش با آزمون زن 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز
12844 روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12845 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هنر شیراز
12846 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15748 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت: پلدشت
15749 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت: نمین
15750 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت: مغان(گرمی)
15751 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت: خارک
15752 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت: شبانکاره
15753 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دشتی، عسلویه، دیر، جم، کنگان/محل خدمت: دیر
15754 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دشتی، عسلویه، دیر، جم، کنگان/محل خدمت: دشتی
15755 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت: بیرجند
15756 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت: دامغان
15757 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت: دامغان
15758 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت: استان سمنان
15759 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت: استان سمنان
15760 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت: شاهرود
15761 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت: شاهرود
15762 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت: گرمسار
15763 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت: گرمسار
15764 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: کهک
15765 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: جعفرآباد
15766 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: خلجستان
15767 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت: آستارا
15768 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت: بندر کیاشهر
15769 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت: لنگرود
15770 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت: رشت ناحیه دو
15771 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت: رودبار
15772 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت: رحمت آباد و بلوکات
15773 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت: ماسال و شاندرمن
15774 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت: فومن
15775 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت: دیلمان
15776 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت: آمل
15777 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت: فریدون کنار
15778 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قـائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت: قائمشهر
15779 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قـائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت: جویبار
15780 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قـائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت: بابل
15781 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت: تنکابن
15782 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت: ساری ناحیه 1
15783 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت: نکا
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27111 روزانه دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز موسیقی نظامی با آزمون مرد 12 بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- شرایط در انتهای دفترچه