دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
الف) شرايط عمومي: 1) در رشته مددكاري اجتماعي برخورداري داوطلب از سلامت در بينايي و شنوايي از ضروريات لازم در پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه و نوبت دوم خواهد بود. 4) براي اطلاع از شهريه نوبت دوم (شبانه) و كسب اطلاعات بيشتر از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه، به وب سايت دانشگاه مراجعه نمايند. ب) شرايط و ضوابط واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي مقطع كارشناسي: 1) دانشجويان دوره روزانه با رتبه هاي زير هزار. 2) دانشجويان دوره روزانه دارنده مقام هاي كشوري در يكي از مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي. 3) ساير دانشجويان دوره روزانه (با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت مي توانند بر اساس رتبه قبولي آزمون سراسري، از خوابگاه هاي دانشگاه استفاده نمايند و در صورت وجود ظرفيت، در صورت امكان، مي توانند در خوابگا ههاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان يابند. 4 دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره شبانه (نوبت دوم) بوده و در صورت داشتن ظرفيت مازاد در خوابگاه هاي خودگردان، بخشي از اين ظرفيت به دانشجويان شبانه اختصاص خواهد يافت. 5) دانشگاه علامه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است. ج) شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو: 1) آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي م يباشد. 2) پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو با شرايط خاص و با آزمون و مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام ساير مراحل گزينش و همچنين زمان و مكان مصاحبه، از طريق سايت سازمان سنجش متعاقبا اعلام خواهد شد)، به صورت نيمه متمركز خواهد بود. د) نشاني: تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت. كدپستي :1489654811 تلفن:19-44737510-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10972 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 36
22833 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22834 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 2
22835 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22836 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22838 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
22839 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 2
22840 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
22842 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
10973 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 30
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 1
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1