دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اردبیل - خیابان شهید مطهری - مجتمع ادارات کل دو لتی - جنب اداره صنعت، معدن و تجارت - دانشگاه پیام نور استان اردبیل تلفن : 33262061-045 نمابر : 33262062-045
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون هردو 5
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 5
23366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10