دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کرج،رجائی شهر، بلوار موذن، خیابان دانشگاه،کد پستی: 314996814
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 40
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 10
23661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10