دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دماوند، خیابان دانشگاه، جنب میدان بسیج - کد پستی: 3971189451 پست الکترونیکی دانشگاه: info@damavand.tpnu.ac.ir و damavandpnu@ymail.com کد دماوند : 021 ) 26- 76320421 22- 76328118
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8