دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساختمان آموزشي و اداري :شهريار- فاز 3 انديشه – شهرك صدف- ضلع شمالغربي ميدان سپاه- دانشگاه پيام نور شهريار کد پستی : 3354684363 سامانه اطلاع رسانی http://teh-shahryar.pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10